duminică, 2 martie 2014

Asociația Colecționarilor din Sălaj împlinește doi ani!

În urmă cu doi ani, la data de 1 martie 2012, un grup de sălăjeni pasionați de frumos, s-au asociat și au înființat Asociația Colecționarilor din Sălaj. Fiecare venea cu un bagaj vast de cunoștințe în domeniul lui de interes, fie că este vorba despre filatelie, numismatică, medalistică sau cartofilie. 

Nevoia de asociere, de constituire a unei asociații care să-i reprezinte din punct de vedere juridic, a venit firesc odată cu dezvoltarea fiecărei colecții. Fiindcă o colecție, de orice natură ar fi ea, se dezvoltă în timp prin achiziții sau schimburi. Prin înființarea asociației se crea cadrul legal în care activitățile specifice colecționarilor să se poată derula. 


sâmbătă, 1 martie 2014

Statutul Asociației Colecționarilor din Sălaj

Subsemnaţii:

1. Brânduşe Florin
2. Chişiu Radu
3. Gherasim Ioan
4. Labo Gheorghe
5. Mureşan Daniel
6. Pripon Emanoil
7. Ruzici Vasile
8. Szelei Ştefan
9. Şenchea Călin
10. Werner Michael


consimţim să constituim, cu respectarea prevederilor legii (6 şi urm. din O.G.R. nr. 26/2000, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000, modificată prin Legea 246/2005, publicată în M.Of. 656/25.07.2005, modificarile ulterioare), asociaţia nonprofit denumită “ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ”, în condiţiile prezentului statut şi ale actului constitutiv.